Cổng thiết bị ngoại vi 

Cổng kết nối với các thiết bị giải trí cá nhân hay chức năng ngoại vi.

Lợi ích

Khả năng kết nối các thiết bị cá nhân hay thiết bị bổ sung giúp thoả mãn yêu cầu hay sở thích giải trí cá nhân của người dùng.