DVD

Đầu đĩa có thể đọc được các dạng đĩa CD, DVD

Lợi ích

Tăng nguồn thông tin và giải trí chất lượng cao cho người dùng xe.