Kết nối Bluetooth

Công nghệ Bluetooth cho phép các thiết bị điện tử tích hợp với các hệ thống trên xe mà không cần đến công cụ kết nối hữu hình giữa chúng. 

Lợi ích

Đem lại sự thuận tiện cho người sử dụng khi cần thoại rảnh tay hoặc sao chép bài hát trên xe mà không cần sử dụng dây cáp nối.