Ăng ten cố định

Ăng-ten thu sóng AM/FM được thiết kế theo kiểu đơn và có độ dài cố định