Ăng ten tích hợp trên kính

Ăng-ten thu sóng AM/FM được gắn trên kính của xe. 

Lợi ích

Giúp giảm chi tiết ngoại thất, giảm tiếng gió tạo ra khi xe chạy