Ăng ten tích hợp trên nóc xe

Ăng-ten thu sóng AM/FM được gắn trên nóc xe..