CD 6 đĩa chuyển đổi

Hệ thống âm thanh gồm đầu CD chuyển đổi đọc 6 đĩa.

Lợi ích

Khả năng chơi được nhiều đĩa làm tăng lựa chọn bài hát và thời gian chơi nhạc.