Đĩa phanh tản nhiệt
Đĩa phanh làm rỗng với các cánh ghép giữa hai bề mặt đĩa  

 Lợi ích

Nhiệt lượng cao có thể làm chai lỳ bề mặt má phanh và làm giảm ma sát, đĩa phanh tản nhiệt được thiết kế giúp giảm bớt tích tụ nhiệt lượng sinh ra do ma sát trong quá trình phanh giúp phanh hiệu quả hơn. Đĩa phanh tản nhiệt hiệu quả hơn đĩa phanh thường nên hay được ưu tiên bố trí cho các khu vực chịu tải nặng như phía trước xe.