Hệ thống treo cơ cấu tay đòn đôi
Hệ thống treo độc lập này sử dụng tay đòn trên và dưới hình chạc xương đòn để định vị bánh xe và kiểm soát dao động. Góc camber, thông số về độ nghiêng vào và ra của bánh xe, có thể được điều khiển chính xác.  

Lợi ích

Hệ thống treo này đem lại các đặc tính vượt trội về lái và điều khiển. Đây là hệ thống treo độc lập mà sự dao động của các bánh xe theo mặt đường hoàn toàn độc lập với nhau.