Phun xăng điện tử trực tiếp (Direct gasoline injection)

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử trực tiếp vận hành bằng cách thức bơm xăng trực tiếp vào khoang đốt của mỗi xy-lanh với một lượng hết sức chính xác, khác với hệ thống phun nhiên liệu đa điểm thông thường chỉ phun xăng vào cổ góp khí nạp. 

Lợi ích

Hệ thống này giúp kiểm soát chính xác lượng xăng cũng như thời gian phun, biến thiên tùy theo điều kiện tải trọng, nhờ đó nâng cao hiệu suất nhiên liệu, giảm khí thải và sản sinh công suất cao hơn.