Phun dầu diesel trực tiếp (Direct diesel injection)

Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp ở áp suất cao qua một cổng phun trộn lẫn với khí nóng ở áp suất cao. Nhiệt độ của khí nén làm cháy hỗn hợp nhiên liệu

Lợi ích

Hệ thống này làm quá trình đốt hiệu quả và triệt để, tăng công suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.