Phun trực tiếp điều khiển điện tử với đường dẫn chung

Hệ thống phun nhiên liệu với áp suất cao qua đường dẫn chung để phân phối cho từng van được điều khiển điện tử . 

Lợi ích
Hệ thống phun nhiên liệu này giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ quá trình phun ở áp suất cao được điều khiển điện tử