Tựa tay tích hợp với ghế

Tựa tay tích hợp vào ghế có thể điều chỉnh theo ý cá nhân người ngồi.

Lợi ích

Tựa tay giúp tạo điểm tựa cho cánh tay của người lái, giảm cảm giác mỏi  trong hành trình dài; hoặc giúp hành khách thay đổi các tư thế để có sự thoải mái.