Tựa tay trung tâm hàng ghế trước

Tựa tay tích hợp với phần bục nổi sàn trung tâm giữa hai hàng ghế trước.

Lợi ích

Tựa tay tạo điểm tựa cho cánh tay của người lái, giảm cảm giác mỏi  trong hành trình dài; hoặc giúp hành khách thay đổi các tư thế để có sự thoải mái.