Ghế cho hành khách phía sau

Ghế được thiết kế cho chức năng chuyên chở hành khách theo thiết kế của nhà sản xuất và sự cấp phép của cơ quan đăng kiểm.