Tựa tay trung tâm hàng ghế sau

Tựa tay tích hợp với ghế ngay giữa trung tâm hàng ghế sau. Tựa tay có thể cố định hoặc gập vào tựa lưng ghế. 

Lợi ích

Tựa tay tạo điểm tựa giúp hành khách thay đổi các tư thế để có sự thoải mái.