Hàng ghế cuối

Ghế được thiết kế cho chức năng chuyên chở hành khách theo thiết kế của nhà sản xuất và sự cấp phép của cơ quan đăng kiểm.