Gập gọn nệm và tựa lưng ghế về trước 

Ghế có thể xếp gọn bằng 2 thao tác gập tựa lưng và nệm ghế để tạo khoảng trống.

Lợi ích

Tính năng này giúp tăng diện tích chở hành lý của xe.