Tấm che trong khoang hành lý

Tấm che dạng cứng trong khoang hành lý giúp che giấu, tăng khả năng bảo vệ tài sản chứa trong khoang hành lý.

Lợi ích

Tấm che giúp giấu các vật dụng trong khoang hành lý, giảm khả năng kích thích động cơ xấu của kẻ gian, ngăn chặn tình trạng trộm cắp.