Cụm đèn pha loại thấu kính
Đèn pha sử dụng thấu kính tập trung ánh sáng thành chùm sáng chính xác

Lợi ích

Đèn pha loại thấu kính đem lại tầm nhìn tốt hơn nhiều so với đèn pha thông thường.