Bóng pha cao/ thấp
Bóng đèn dùng chiếu cự ly gần và xa với các hiệu ứng phân phối ánh sáng khác nhau

Lợi ích

Pha thấp tập trung vùng sáng trong cụ ly gần và giới hạn chói sáng đến người đi đối diện. Pha thấp dùng đi trong thành phố hay nơi có các nguồn sáng bổ sung như đèn đường.

Pha cao tập trung ánh sáng và nâng cao tia chiếu để tăng khả năng chiếu sáng cho cự ly xa. Pha cao sẽ gây chói cho người đi đối diện, chỉ phù hợp đi trên các đoạn đường vắng, ít nguồn sáng bổ sung hay có giải phân cách chống chói cho xe ngược chiều.