Đèn pha tích hợp đa chức năng
Các chức năng đi kèm theo hệ thống đèn pha như điều khiển, hỗ trợ chiếu sáng và vận hành.

Lợi ích

Các chức năng đi kèm theo hệ thống đèn pha nhằm tăng khả năng chiếu sáng hay điều khiển thuận tiện giúp lái xe an toàn hơn.