Pha chủ động theo hướng xe di chuyển
Đèn pha chủ động theo hướng xe di chuyển sẽ chiếu sáng mặt đường xung quanh khúc cua cũng như trước mũi xe. Đèn pha trước sẽ xoay khi bánh xe trước chuyển hướng để chiếu sáng khu vực xung quanh khúc cua.

Lợi ích

Đèn pha chủ động theo hướng xe di chuyển giúp người lái sớm nhận diện những nguy hiểm tiềm ẩn ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn pha cố định tiêu chuẩn 

 

Xem thêm video về tính năng này