Đèn trần phía trước
Đèn được lắp đặt cho hàng ghế trước với độ chiếu sáng mạnh và tập trung hơn so với loại đèn thông thường.

Lợi ích

Giúp người ngồi trên xe có thể đọc sách báo dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.