Đèn trần phía sau
Đèn được lắp đặt giữa trần xe hay ngay trên hàng ghế sau.

Lợi ích

Giúp người ngồi trên xe có thể đọc sách báo dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.