Đèn tích hợp trên tấm chắn nắng trước
Đèn được lắp đặt ngay trên tấm chắn nắng có gương soi.

Lợi ích

Đèn kết hợp với gương soi trên tấm chắn nắng giúp việc trang điểm hay sử dụng cá nhân thuận tiện hơn.