Đèn khoang hành lý
Đèn trong khoang hành lý tự bật sáng khi cửa hay cốp hành lý được mở ra.

Lợi ích

Tính năng này đem lại sự an ninh và tiện lợi khi trời tối.