Gạt nước tự động theo cảm biến mưa
Cần gạt cảm biến nước mưa sử dụng một cảm biến hồng ngoại để đo độ ẩm bám trên kính chắn gió và điều chỉnh tốc độ cần gạt tương ứng.

Lợi ích

Tính năng này giúp người lái giảm bớt thao tác điều khiển gạt nước.