Gạt nước sau gạt với chế độ liên tục
Cần gạt nước sau gạt với một chế độ liên tục và không điều chỉnh quãng nghỉ hay tốc độ.

Lợi ích

Gạt nước sau giúp người lái quan sát tốt hơn qua kính gió phía sau