Gạt nước sau gạt với chế độ gián đoạn hoặc liên tục
Cần gạt nước sau có thể tuỳ chỉnh theo người lái chế độ liên tục hay cách quãng và tốc độ.

Lợi ích

Gạt nước sau giúp người lái quan sát tốt hơn qua kính gió phía sau. Chức năng tuỳ chỉnh chế độ gạt giúp người lái chọn chế độ phù hợp với lượng nước bám trên kính.