Camera sau hỗ trợ đỗ xe
Camera quan sát được gắn sau xe cung cấp hình ảnh phía sau xe và các chỉ dấu khoảng cách qua màn hình

Lợi ích

Tính năng này giúp người lái quan sát thuận tiện khi lùi xe hay vào vị trí đỗ