Máy tính thông số hành trình
Máy tính thông số hành trình tính toán và hiển thị những thông số như: tình trạng tiêu hao nhiên liệu hiện tại, tốc độ trung bình, chiều dài hành trình, thời gian hành trình, quãng đường có thể đi và mức nhiên liệu còn lại.

Lợi ích

Chức năng này trợ giúp cho người lái tính toán một cách chính xác lượng nhiên liệu cần thiết cho một hành trình cũng như kiểm soát được mức nhiên liệu tiêu thụ.