Màn hình đa thông tin
Màn hình hiển thị thông tin về các chức năng, tiện nghi, máy tính hành trình đang hoạt động

Lợi ích

Chức năng này giúp người lái giám sát, điều khiển thuận tiện các chức năng và thông tin theo yêu cầu.