Hiển thị cấp số trên bảng điều khiển
Các cấp (vị trí cần gạt) hay các cấp số ở chế độ số tay của hộp số tự động được hiển thị trên bảng điều khiển.. 

Lợi ích

Chức năng này trợ giúp cho người lái nhận biết cấp số mà không cần nhìn xuống cần gạt số.