Hiển thị mức nhiên liệu
Chỉ báo bằng theo dạng đồng hồ hay ký hiệu trên bảng điều khiển về lượng nhiên liệu còn lại. 

Lợi ích

Chức năng này trợ giúp cho người lái nhận biết mức nhiên liệu còn lại trong bình