Hiển thị nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ
Chỉ báo theo dạng đồng hồ hay ký hiệu trên bảng điều khiển về nhiệt độ của nước giải nhiệt. 

Lợi ích

Chức năng này trợ giúp cho người lái nhận biết nhiệt độ động cơ qua nước giải nhiệt để tránh hiện tượng qúa nhiệt