Hiển thị nhiệt độ bên ngoài
Chỉ báo nhiệt độ của môi trường bên ngoài xe. 

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết điều kiện thời tiết bên ngoài xe.