Cảnh báo hệ thống sạc acquy
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt sẽ chỉ ra hệ thống sạc acquy của xe không đạt được mức sạc tiêu chuẩn.

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết để thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa.