Cảnh báo áp suất dầu
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt sẽ cảnh báo cho người lái khi áp suất dầu của xe ở dưới mức cho phép.

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết để thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa.