Cảnh báo nhắc cài dây an toàn
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt nhắc báo cho hành khách khi chưa đeo dây an toàn khi ngồi trong xe.

Lợi ích

Giúp người đi xe nhận biết để đeo dây an toàn.