Cảnh báo nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt báo hiệu cho người lái khi nhiệt độ động cơ cao vượt mức cho phép.

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết để thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa.