Cảnh báo cạn nhiên liệu
Một thông báo, hoặc đèn nháy đặc biệt sẽ báo hiệu cho người lái khi nhiên liệu sắp cạn và cần được tiếp thêm

Lợi ích

Giúp người lái nhận biết để kịp thời tiếp thêm nhiên liệu.