Phanh tang trống
Bộ phận có hình dạng tương tự như tang trống gắn liền với bánh xe, bề mặt bên trong tiếp xúc với bố phanh tạo ma sát để dừng xe khi phanh .  

 Lợi ích

Phanh tang trống có điểm yếu về tích tụ nhiệt, tuy nhiên bề mặt tiếp xúc bố phanh nhiều hơn nên ma sát tốt hơn so với phanh đĩa cùng kích thước. Diện tích tạo ma sát của bố phanh tang trống lớn hơn má phanh đĩa nên nó có độ hao mòn ít hơn so với má phanh đĩa.