Điều chỉnh độ cao dây an toàn

Điểm neo phía trên dây an toàn gắn phía ngoài hàng ghế trước có thể được nâng lên hoặc hạ xuống.

Lợi ích

Tính năng này cho phép điều chỉnh dây an toàn cao hoặc thấp để phù hợp với nhiều hành khách có cỡ người khác nhau nhằm tạo sự thoải mái nhất.