Chốt gắn ghế trẻ em (ISOFIX)

ISOFIX là tiêu chuẩn quốc tế (ISO 1326) về chốt cố định ghế an toàn cho trẻ em được trang bị trên xe du lịch. 

Lợi ích

Tính năng này cho phép lắp và tháo ghế trẻ em một cách an toàn và nhanh chóng.