Khóa cửa kính trung tâm

Người dùng có thể vô hiệu chức năng hạ tất cả các cửa kính (không gồm kính vị trí người lái) khác bằng một nút bấm trên bộ điều khiển trung tâm gần vị trí người lái. 

Lợi ích

Khoá cửa kính trung tâm giúp người dùng hạn chế khả năng mở kính cửa ngoài ý muốn có thể gây mất an toàn cho trẻ em đi cùng xe.