Hệ thống chống trộm

 

Lợi ích

Là các thiết bị đi kèm nhằm cản trở và chống việc xâm nhập xe trái phép.