Khoá an toàn cho trẻ em phía sau

Một nút bấm hay chốt được gắn trên cửa sau nhằm vô hiệu hoá khả năng mở cửa từ bên trong mà chỉ cho phép mở cửa từ bên ngoài.

Lợi ích

Tính năng này ngăn ngừa trường hợp trẻ em ngồi phía sau mở cửa ngoài mong muốn trong khi xe di chuyển.