Thanh gia cố bên hông

Thanh gia cố bên hông là những thanh thép chịu được áp lực cao được nẹp vào các cánh cửa xe nhằm hấp thụ và phân tán lực trong trường hợp có va chạm từ phía bên hông.. 

Lợi ích

Tính năng này giúp người dùng xe an toàn hơn trong các tình huống có va chạm từ bên hông.