Kích nâng

Kích nâng là công cụ trang bị tiêu chuẩn đi kèm theo xe được sử dụng để nâng gầm xe khi thay bánh hay sửa chữa.

Lợi ích

Tuy không thuộc tiện ích an toàn trực tiếp, đây là tiện ích giảm rủi ro chuyến đi của bạn không được chọn vẹn hay đạt đích đến như dự kiến vì các sự cố hư hỏng bánh xe trên đường đi.